Aanmelden voor Carpush Veulen weer mogelijk

Op kermiszondag 6 september a.s. wordt in Veulen voor de 6e keer CARPUSH georganiseerd. Dit inmiddels tijdens de Veulense kermis niet meer weg te denken evenement wordt gehouden op het terrein tegenover café zaal ’t Veule, Veulenseweg 49 in Veulen.
Om de kermissen in de kleine kernen extra onder de aandacht van het publiek te brengen is het noodzakelijk om naast de bekende attracties andere activiteiten te organiseren. Gezien de grote publieke belangstelling tijdens de kermis in Veulen “iets meer dan 500 inwoners“ heeft CARPUSH de laatste jaren bewezen een meerwaarde voor het dorpsevenement te zijn.
Iedereen kan meedoen aan de CARPUSH. Aanmelden kan vanaf nu in café zaal ‘t Veule, Veulenseweg 49 in Veulen, telefoon: 06-55920996. Op de site www.cafehetveule.nl staat onder kermis een filmpje van het afgelopen jaar en het reglement voor 2015. Het aantal deelnemers is beperkt, dus ook hier geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Reglement carpush veulen 2015:

1.) Uitgaande van een standaard  auto,( geen SUV, geen Terreinwagen en geen 4x4 )
2.) Chauffeurs mogen niet onder invloed van alcohol zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
3.) Motor vermogen auto (4 cylinder inhoud vrij),of (5 en6 cylinder max.inhoud 2000cc)
4.) De auto mag alleen maar 2 wiel aangedreven zijn voor of achter naar keuze.
5.) De banden mogen niet buiten de  carrosserie komen.
6.) Autogordel verplicht 3 punts of meer.
7.) Max. 1 persoon in auto.
8.) Helm verplicht.
9.) Auto moet glas en spiegel vrij zijn,en er mogen geen losse onderdelen in de auto liggen, lpg tanks en reserve wielen moeten verwijderd zijn.
10.) De voorruit moet vervangen zijn door gaas , max. 5x5 cm.
11.) De auto radiateur moet voorzien zijn van water.
12.) De voorkant mag beschermd worden met een beugel of balk , maar deze         mag geen uitstekende delen bevatten (dus niet breder/langer als de auto),front auto moet vertikaal /haaks staan.
13.) De auto mag verder geen harde uitstekende delen bevatten.
14.) De auto’s mogen niet verzwaard worden .
15.) Auto’s moeten voorzien zijn van een voetrem.
16.) Max. tijdsduur per heat is 30 sec.
17.) Bij inschrijving dient 10,00 euro inschrijfgeld te worden betaald.
18.) 1e prijs is een fust pils.
19.) Deelname is volledig voor eigen risico.
20.) Inschrijving dient te gebeuren bij café zaal ‘t  Veule.
21.) Er is een maximum van 20 deelnemers . Organisatie  beslist wanneer dit maximum is bereikt. Inschrijven is dan niet meer mogelijk.
22.) De Carpush begint om 14.00 uur. Het rennerskwartier gaat om 12.00 open. Deelnemers dienen om 12.30 aanwezig te zijn met voertuig.
23.) Om 12.30 begint de technische keuring van de voertuigen, indien het  voertuig  niet voldoet aan de gestelde eisen, mogen zij niet deelnemen.
24.) In de tank mag zich maximaal 2 ltr. Brandstof bevinden.
25.) Het is verboden in het rennerskwartier met het voertuig te rijden.
26.) Winnaar van de heat is het voertuig dat na30 sec. het verste over de midden lijn van de beton baan heeft afgelegd of het ander voertuig van de baan heeft afgeduwd.
27.) Alle voertuigen moeten voorzien zijn van een duidelijke zichtbare naam.
28.) Aan het eind van de middag dient ieder team zijn voertuig af te voeren.
29.) De auto’s  starten  beiden  50 cm van de middenstreep .( dus deze grote is in totaal 1 mtr.)
30.)    De auto’s moeten voorzien zijn van een zichtbaar remlicht,op het dak
gemonteerd van de auto
31.) Alle aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden.
32.) In gevallen waarin het reglement niet voorziet,beslist de organisatie.